29
jul

0

7 viktige funksjoner i et HMS-system

Hmssystem.no er veldig fleksibelt og kan kan brukes for å skreddersy de fleste HMS- og Kvalitetsstyringssystemer. Systemene kan være veldig ulike, men i byggebransjen finnes det noen fellesnevnere – både for innhold og funksjonalitet.  1. Dokumentasjon I byggebransjen handler det om kvalitet, men også om å dokumentere kvalitet. Hmssystem.no inneholder den lovpålagte dokumentasjon du trenger, […]

23
mai

0

Nyhet: Smittevernskurs

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19. Viruset ble identifisert i januar 2020, og er et helt nytt virus. Det finnes flere varianter av viruset, kurset omhandler alle varianter. Her finner du informasjon om smittemåte, hvor smittsomt viruset er, symptomer og hvordan sykdommen arter seg. Situasjonen […]

23
mai

0

Nyhet: Førstehjelpskurs

I dette kurset lærer du de mest grunnleggende tingene innen førstehjelp. Bare det å ha enkel kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv. I kurset går vi gjennom flere ulike moduler, som til sammen gir deg god innsikt i førstehjelp for flere ulike hendelser. Etter at du er ferdig med […]

26
apr

0

Systemstøtte for ISO Sertifisering

Mange kunder forventer at deres leverandører er ISO-sertifisert. Det viser at man tar kvalitetsarbeidet på alvor. Sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 er spesielt aktuelle. En sertifisering er en prosess som involverer hele organisasjonen. Dette er viktige ingredienser i virksomhetens totale kvalitetssystem. God programvare Det er menneskene i en organisasjon som sertifiseres, ikke programvaren. Men god […]

22
jan

0

Lovpålagte kurs i byggebransjen

Byggebransjen er en komplisert og farlig bransje. Fokus på HMS er derfor ekstra viktig. Men hva slags opplæring må ledelse og ansatte ha? Det er ikke alltid lett å orientere seg i jungelen av kurstilbud. Nedenfor følger en liste over opplæring som er pålagt av myndighetene.  HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- […]

05
jan

0

Nyhet: Kjemikaliekurs

Vi har gleden av å introdusere kurset «Kjemikalikurs». Kurset gir opplæring om de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen.  Bakgrunnen for opplæring i håndtering av kjemikalier er Forskrift for utførelse av arbeid § 3-4.  Forskriften slår fast at arbeidsgiver skal sikre at kjemikalier blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring. Kursdeltakeren lærer om […]

24
des

0

hmssystem.no

Systemfag Norge har gleden av å lansere hmssystem.no. Systemet er for alle bransjer. Løsningen for bygg- og anlegg inneholder i tillegg KS-System, samt prosjektmodul med ubegrenset antall prosjekter. Systemet kommer med egen app for IOS og Android. Fleksibelt og enkelt Det nye systemet er det første som virkelig forener papirbasert og digitalt HMS-System. For la oss […]

26
jul

0

«Just in time» opplæring

På slutten av 90-tallet gikk jeg på Høgskolen i Halden. Der lærte vi om «Just i time» produksjon. Et bedriftsøkonomisk konsept hvor målet var perfekt synkronisering av produksjon og distribusjon av produkter. Slik reduserte man lagerbeholdningen og sparte penger. I dag snakkes det om «Just in time» opplæring. En læringsform som passer perfekt inn i […]

20
jul

0

Nyhet: HMS-kurs for ansatte

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver.. «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.»  Daglig leder har ansvaret Daglig leder har altså ansvar for HMS-opplæring av sine ansatte.  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik opplæring i en […]

11
jun

0

Nyhet: Anhukerkurs

Systemfag lanserer nå kurset «Anhukerkurs». Kurset gir grunnleggende teoretisk kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt sikker bruk, kontroll og oppbevaring av løfteredskaper som ståltau, fiberstropp og kjetting. Praktisk utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i egen bedrift. Kurset er delt opp i 3 leksjoner med til sammen 11 emner. Kurset har 40 oppgaver som må besvares. Svarer du […]

Page 1 of 3