Hvordan kjøper jeg et nettkurs?
Må jeg ta hele kurset med en gang?
Kan jeg ta kurset på mobilen?
Hva skjer når jeg har fullført kurset?
Har jeg noen oversikt over mine ansatte?

 

Stillaskurs Bruker

 

Pris: 1 990,- NOK

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at også de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Kurset dekker myndighetenes krav.

Ta Kurset

Stillaskurs 2-5 meter

 

Pris: 2 990,- NOK

For arbeid med stillas over 2 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Ta Kurset

Stillaskurs 5-9 meter

 

Pris: 3 990,- NOK

For arbeid med stillas mellom 5 og 9 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Ta Kurset

Liftkurs (Personløfter)

 

Pris: 2 990,- NOK

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

Ta Kurset

FSE-kurs

 

Pris: 990,- NOK

Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. FSE-kurset dekker myndighetens krav.

Ta Kurset

Farlig Småverktøy

 

Pris: 1 490,- NOK

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring.

Ta Kurset

HMS-kurs for ledere

 

Pris: 2 990,- NOK

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder.

Ta Kurset

HMS-kurs for Ansatte

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Ta kurset

Verneombudskurs

 

Pris: 5 990,- NOK

Kurset er på to dager og er for virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Webinar og nettkurs.

Ta kurset

HMS for ansatte – Bygg

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Ta kurset

Verneombudskurs (40t) – Bygg

 

Pris: 9 990,- NOK

Kurset er et 40-timerskurs og er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Kurset går over 4 dager til sammen.

Mer Info

Anhukerkurs

 

Pris: 2 990,- NOK

I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

Ta kurset

Arbeid i høyden med fallsikring

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden skal ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikkert arbeid.

Ta kurset

Kjemikaliekurs

 

Pris: 1 990,- NOK

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

Mer Info

Smittevern

 

Pris: 990,- NOK

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19.

Mer Info

Varme Arbeider

 

Pris: 2990,- NOK

Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider og gir en grunnleggende forståelse av lover og regler som gjelder.

Mer Info

Førstehjelpskurs

 

Pris: 1490,- NOK

I dette kurset lærer du de grunnleggende tingene innen førstehjelp. Kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv.

Mer Info

Asbestkurs

 

Pris: 1 990,- NOK

Dette er et informasjonskurs. Kurset er en introduksjon for personer som ønsker å lære mer om asbest og farene knyttet til materialet.

Mer Info