Hvordan kjøper jeg et kurs?
Må jeg ta hele kurset med en gang?
Kan jeg ta kurset på mobilen?
Hva skjer når jeg har fullført kurset?
Har jeg noen oversikt over mine ansatte?

 

Stillaskurs Bruker

 

Pris: 1 990,- NOK

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at også de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Kurset dekker myndighetenes krav.

Mer Info

Stillaskurs 2-5 meter

 

Pris: 2 990,- NOK

For arbeid med stillas over 2 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Mer Info

Stillaskurs 5-9 meter

 

Pris: 3 990,- NOK

For arbeid med stillas mellom 5 og 9 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Mer Info

Liftkurs (Personløfter)

 

Pris: 2 990,- NOK

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

Mer Info

FSE-kurs

 

Pris: 990,- NOK

Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. FSE-kurset dekker myndighetens krav.

Mer Info

Farlig Småverktøy

 

Pris: 1 490,- NOK

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring.

Mer Info

HMS-kurs for ledere

 

Pris: 2 990,- NOK

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder.

Mer Info

HMS-kurs for Ansatte

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Mer Info

Verneombudskurs (2dg)

 

Pris: 5 990,- NOK

Kurset er på to dager og er for virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Webinar og nettkurs.

Mer Info

HMS for ansatte – Bygg

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Mer Info

Verneombudskurs (40t) – Bygg

 

Pris: 9 990,- NOK

Kurset er et 40-timerskurs og er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Kurset går over 4 dager til sammen. 

Mer Info

Anhukerkurs

 

Pris: 2 990,- NOK

I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

Mer Info

Arbeid i høyden med fallsikring

 

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden skal ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikkert arbeid.

Mer Info

Kjemikaliekurs

 

Pris: 1 990,- NOK

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

Mer Info

Smittevern

 

Pris: 990,- NOK

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19.

Mer Info

Førstehjelpskurs

 

Pris: 1490,- NOK

I dette kurset lærer du de grunnleggende tingene innen førstehjelp. Kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv.

Mer Info