Asbestkurs 1990,- NOK

Dette er et informasjonskurs om Asbest. Kurset er en introduksjon for personer som ønsker å lære mer om asbest og farene knyttet til materialet, og tilfredsstiller kravene til dokumentert kompetanse i forhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-2.

Kurset gir kun opplæring i identifikasjon, og er ikke et fullverdig asbestsaneringskurs. Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter.

Man lærer om de lover og regler som gjelder for asbest, samt kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kurset gir deg kunnskapen som kreves for å vite om farene med asbest, slik at man kan unngå både uhell og farer som asbest medfører.

Oppbygging:

  • Lover og regler
  • Informasjon om asbest
  • Asbest og helse
  • Risikovurdering
  • Praktisk info

Tilfredstiller kravene

Informasjonskurset tilfredsstiller de kravene som stilles for opplæring av arbeidstakere for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen knyttet til asbest, men gir ikke godkjenning for arbeid med asbestholdige materialer.

For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:

Teoretisk eksamen bestås i kurset.

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon. 

Bestill kurs her..

Så sender vi ordrebekreftelse, brukernavn og passord. Bestiller du flere kurs får du en epost med spørsmål om navn osv. 

Bestill kurs
Vi sender faktura på e-post