Verneombudskurs Bygg

9 990,- NOK – Webinar/Nett

Kurset er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Dag 1 er satt av til webinar og resten av kurset er selvstudier med tilgang på hjelp av instruktør. Kurset skal dekke 40 timer og kursbevis utstedes tidligst 40 timer og senest 3 uker etter kursstart. Alt du trenger av utstyr er en PC, et nettbrett eller en mobil.

Kursdag 1:

Hele dagen er satt av til webinar.

Kl.09.00: Innledning + Arbeidsmiljø.
Kl.10.00: Arbeidsbetingelser.
Kl.11.00-11.30: Verneombudets oppgaver.
11.30-12.30: LUNSJ
Kl.12.30: Intervju verneombud Jesper Stordal (Verneombudet).
Kl.13.00: Gjennomgang av HMS-håndboken + HMS på byggeplassen.
Kl.13.30: Arbeid i høyden og farlig utstyr.
Kl.14.00: Avslutning
Åpning av hele nettkurset.
Kursbevis utstedes tidligst 40 timer etter kursstart. Hovedinstruktør underveis i kurset er Per-Morten Nilsen med epost: permorten@systemfag.no.

Bindende påmelding, men ved sykdom, uforutsette hendelser eller for liten deltakelse, har deltakeren automatisk plass på neste kurs. Gjelder også hvis kursinstruktør er syk. 

Finn kurs

Verneombudskurs

5 990,- NOK – Webinar/Nett

Kurset er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Halve dag 1 er satt av til webinar og resten av kurset er selvstudier med tilgang på hjelp av instruktør. Kurset passer for virksomheter som avtaler kortere opplæringstid enn 40 timer. Du har 3 uker på å gjennomføre kurset. Alt du trenger av utstyr er en PC, et nettbrett eller en mobil.

Kursdag 1:

Halve dagen er satt av til webinar.

Kl.09.00: Innledning + Arbeidsmiljø.
Kl.10.00: Arbeidsbetingelser.
Kl.11.00-11.30: Verneombudets oppgaver.
11.30-12.30: LUNSJ
Kl.12.30: Intervju verneombud Jesper Stordal (Verneombudet).
Kl.13.00: Avslutning
Åpning av hele nettkurset.
Kursbevis utstedes når kurset er gjennomført. Hovedinstruktør underveis i kurset er Per-Morten Nilsen med epost: permorten@systemfag.no.

Bindende påmelding, men ved sykdom, uforutsette hendelser eller for liten deltakelse, har deltakeren automatisk plass på neste kurs. Gjelder også hvis kursinstruktør er syk. 

Om kortere opplæringstid:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 

Finn kurs