HMS og kvalitetsstyring

Vi tilbyr HMS-systemet hmssystem.no, samt enkle, intuitive nettbaserte håndbøker som inneholder det myndighetene krever. I tillegg tilbyr vi rådgivning og hjelp – når ulykken er ute.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr nettbaserte kurs, webinarer og fysiske kurs. Nettbaserte kurs er kostnadsbesparende og effektivt, men noen ganger er det riktig å sitte ned i et konferanserom og lytte til forelesninger.

Kompetanse og kundeservice

Vi tilbyr hjelp med søknadsprosesser, tilsynssaker og bedriftshelsetjeneste for å nevne noe. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelige, og å finne løsninger på utfordringer.

Systemfag Norge AS (919810548), Busterudgata 1, 1776 HALDEN.

Kontakt oss.

Vi vet at HMS og Kvalitetsstyring kan være tungt stoff. Vårt mål er derfor å være din HMS-Partner, slik at du kan fokusere på kjerneverdiene i din virksomhet. 

Har du utfordringer i virksomheten som du trenger hjelp med?

Send oss en melding eller ring. Vi kan hjelpe deg.
Ta kontakt