Hva er et webinar?
Hvordan kan jeg delta?
Kan man kombinerer webinarer med nettkurs?
Har dere webinarer på flere språk?
Når gjennomføres webinarene?

Planlagte webinarer finner du i vår kurskalender. Hvis dere ønsker bedriftsinternt webinar så kan dere be om et tilbud.

Arbeidsvarsling kurs 1

Pris 3 490,- NOK

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301.

Info og påmelding

Arbeidsvarsling kurs 2

Pris 6 990,- NOK

Kurs 2 er for ansvarshavende, og formålet med opplæringen er å kvalifisere deltakerne til å fylle rollen som ansvarshavende på betryggende vis.

Info og påmelding

Verneombudskurs

Pris 5 990,- NOK

Arbeidsmiljøloven § 6-5 krever at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår HMS opplæring.

Info og påmelding

Verneombudskurs 40 timer

Pris 9 990,- NOK

Arbeidsmiljøloven § 6-5 krever at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår HMS opplæring. Kurs for byggebransjen.

Info og påmelding

ADK1 Resertifiseringskurs

Pris 5 990,- NOK

DK-sertifikatet har begrenset gyldighetstid på seks år, men du kan fornye sertifikatet ved å gjennomføre ADK-resertifiseringskurs.

Info og påmelding

Opplæring i Diisocyanater

Pris 1 490,- NOK

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater.

Info og påmelding

Våtromskurs Oppdatering

Pris 6 990,- NOK

Det er obligatorisk oppdatering (resertifisering) for sertifikater i både Modul A og B. Oppdateringen må gjennomføres minst hvert 5. år.

Info og påmelding

Brannsikkerhetskurs

Pris 7 990,- NOK

Et kurs for deg som er byggeier, brannvernleder, skal utføre kontroller eller har oppgaver ved brann. Nettbasert undervisning i form av webinar.

Info og påmelding

Branntettingskurs

Pris 4 990,- NOK

Et kurs for elektrikeren, rørleggeren, vaktmesteren, samt entreprenører og kommuner som ønsker å utføre enkle branntettinger selv.

Info og påmelding

ADK Resertifiseringskurs

Pris 5 990,- NOK

Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Info og påmelding