Webinar: ADK-Resertifiseringskurs – 5.990,-.

Datoer: 25-26.03, 22-23.04, 03-04.06 og 12-13.08. (09.00-14.00) 

ADK-sertifikatet har begrenset gyldighetstid på seks år, men du kan fornye sertifikatet ved å gjennomføre ADK-resertifiseringskurs. Det må imidlertid skje før sertifikatet går ut. Det vil si at gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato for ADK1-sertifikatet pluss 6 måneder.

Kurset gjennomføres som webinar og avsluttes med en test. Alle kursdeltakere får også tilgang til stoffet og faglærer via vårt nye e-lærings system. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift.

Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. I følge Norsk Vann sitt regelverk må minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK1-sertifikat.

Læreplan for ADK1 resertifisering

Påmeldingen er bindende, men ved sykdom har deltakeren automatisk plass på neste kurs. Det gjelder også hvis kurset må avlyses på grunn av for få påmeldte. Ved sykdom hos instruktør, kan kurset flyttes til en senere dato. Systemfag Norge AS har ikke erstatningsansvar for arbeidsstans eller tapt arbeidsfortjeneste hos kunden som følge av utsettelsen.

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.