Webinar: Arbeidsvarsling kurs 1 – 3 490,-.

Datoer: Se kurskalender

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene.

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301. Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Kurset er et webinar (virtuelt klasserom) og det kreves ikke forkunnskaper for Kurs 1. Kompetansebeviset varer i 5 år. Kursdeltakeren bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

Informasjon om kurs 2 og 3:

Kurs 2: For planlegger og ansvarshavende (16 Timer Teori 2 dager.) Kurs 3: Manuell trafikkdirigent (7 Timer Teori og praksis.) Må kombineres med Kurs 1 eller 2. Må ha førerkort klasse B.

Avtalevilkår for kursdeltakelse

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.