Webinar: Opplæring i Diisocyanater – 1 490,-.

Datoer: 21.08, 23.08, 28.08, 31.08, 06.09 og 12.09. 

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Webinaret dekker opplæringspunktene som er gitt i REACH-forordningen og handler blant annet om hva diisocyanater er og hvilke helsefarer de kan gi, hvilke bruksområder som kan gi eksponering og hvordan hindre at vi blir eksponert, samt hva som må gjøres hvis det blir søl og hvordan håndtere avfall.

Kurset gjennomføres som webinar (1 time), men alle kursdeltakere får også tilgang til vårt LMS (Systemfagskolen) og må avlegge en avsluttende prøve for å få kursbevis.

Kurset holdes av Yrkeshygieniker / Arbeidsmedisiner og dekker Arbeidstilsynets krav. 

Påmeldingen er bindende, men ved sykdom har deltakeren automatisk plass på neste kurs. Ved sykdom hos instruktør, kan kurset flyttes til en senere dato. Systemfag Norge AS har ikke erstatningsansvar for arbeidsstans eller tapt arbeidsfortjeneste hos kunden som følge av utsettelsen. Det er 14 dagers forfall på faktura, uavhengig av når kurset gjennomføres. Årsaken er at disse kursene fylles opp svært raskt og har en maksgrense på antall deltakere.

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.