27
okt

0

Farlig Småverktøy

Vi har gleden av å lansere kurset «Farlig Småverktøy». Kurset gir dokumentert opplæring og kursbevis utstedes etter fullført kurs. Kurset har seks moduler med fem oppgaver per leksjon, uttatt den siste. Til sammen 25 oppgaver (Multiple Choice).  Bakgrunn Mange håndholdte små verktøy er farlige å bruke. I media møtes vi ofte av slike overskrifter:. Mistet […]

15
mai

0

Nyhet: Nettbasert FSE-kurs

​Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er laget på bakgrunn av alle personulykker som har inntruffet i elektriske anlegg. Forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Den obligatoriske opplæringen gjelder dermed alle som arbeider med elektrisitet (installasjon, montering, drift og vedlikehold), som installatørbedrifter med […]

20
nov

0

Vi lanserer GDPR-Håndbok

De nye EU-reglene (General Data Protection Regulation), forkortet GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. GDPR er en regulering i forhold til å sikre personvernet. De nye reglene omfatter alle virksomheter, små og store, uavhengig av selskapsform. Store bøter De nye reglene gir Datatilsynet muligheten til å gi kraftige bøter til de bedriftene som […]

13
nov

0

Nettbasert stillaskurs på litauisk

På grunn av de gode tidene i byggebransjen forventes en enorm økning i arbeidsinnvandringen, og da i hovedsak arbeidere fra Polen og Litauen. Siden det er et viktig prinsipp innen HMS at arbeidstakere skal ha på opplæring på et språk de forstår, er det et stort behov for oversatte kurs. Vi i Systemfag Norge AS […]

03
okt

0

Kurs i Varme Arbeider 15. November i Oslo

I samarbeid med Brannkompaniet arrangerer Systemfag Norge kurs i «Varme Arbeider». Kurset finner sted på Soria Moria, Holmenkollen i Oslo. Det rikelig med parkeringsplasser. Kursmateriell og en enkel lunsj er inkludert i prisen.  Hva betyr sertifikat for «Varme Arbeider»? Skal du utføre varmt arbeid, enten utenfor eller i fast, tilrettelagt arbeidsplass? Da  må du ta […]

16
aug

0

Velkommen til stillaskurs i Oslo Sentrum

I september arrangerer Systemfag Norge AS to stillaskurs i Oslo. Kursene gjennomføres i samarbeid med TA Stillas og dekker opplæringskravene for stillasbygging opp til 9 meter. Datoer for kursene er 13-14. September og 20-21. September. Det er fortsatt ledige plasser.  Citybox Stillaskursene er lagt til Citybox Oslo, som ligger sentralt i Prinsens gate 6, 0152 […]

28
jul

0

Nettbaserte stillaskurs

Systemfag Norge AS har gleden av å presentere tre nye nettbaserte kurs: Brukerkurs Stillas, Stillaskurs 2-5 meter og Stillaskurs 5-9 meter. Kursene er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Brukerkurs Stillas Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Dette […]

02
mar

0

Video av HMS/KS Håndboka

Vi har nå laget en 5-minutters video som viser hvordan håndbøkene er bygget opp. Videoen gir god oversikt over innhold og funksjonalitet i den nettabaserte håndboka, og blant annet hvordan man kan lage en påminnelse på epost.

27
des

0

HMS-Håndboken gjør det enkelt for deg

I følge internkontrollforskriften må HMS-arbeidet beskrives og dokumenteres. De fleste ledere opplever dette som en tidkrevende og kjedelig prosess. Motvillig setter man seg ned for å formulere en HMS-målsetting og lage relevante rutiner. Hvor skal man begynne? Hvordan lager man egentlig en rutine? Det behøver ikke være så vanskelig Med HMS-Håndboken fra Systemfag Norge slipper […]

05
okt

0

Timeregistrering

Er du ute etter et enkelt, elektronisk system for timeregistrering, bør du lese dette. Systemfag Norge lanserer timeregistrering som del av sitt nye HRM-System, og systemet er enkelt å lære seg.  Lovpålagt Registrering av arbeidstimer er nå lovpålagt for alle bransjer. Det er ikke nok å registrere fraværet, også arbeidstiden skal registreres. Dette gjelder selv […]

Page 3 of 4