29
jan

0

ADK-kurs

Systemfag Norge AS tilbyr nå både kurs i ADK1 og ADK1 resertifiseringskurs. Opplæringen tilbys i samarbeid med godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift.

Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. Alle personer som jobber i grøftelaget bør ha ADK1-sertifikat.

ADK-resertifiseringskurs

ADK-sertifikatet har begrenset gyldighetstid på seks år, men du kan fornye sertifikatet ved å gjennomføre ADK-resertifiseringskurs. Det må imidlertid skje før sertifikatet går ut. Det vil si at gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato for ADK1-sertifikatet pluss 6 måneder. Kurset gjennomføres som webinar og avsluttes med en test. Alle kursdeltakere får også tilgang til stoffet og faglærer via vårt nye e-lærings system.

Læreplan for ADK1 resertifisering

Mer info og påmelding

ADK1 Sertifiseringskurs

ADK1 kurset gjennomføres over 3 uker, med til sammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål og det blir opplæring i klasserom, kombinert med hjemmeoppgaver på Systemfagskolen.

Praksis

I praksisperioden skal kursdeltakerne bygge et ledningsanlegg hvor forskjellige rørmaterialer tas i bruk. Bruk av riktig sammentrekningsverktøy er viktig, da monteringsanvisningen for de forskjellige røsrmaterialene krever korrekt sammenskjøting av rørene, etter en prosedyre.

Mer info og påmelding