18
sep

0

ADK-kurs i februar 24

5 februar og 4 mars 2024 arrangerer vi kurs i ADK1 sertifisering. Kurset arrangeres i samarbeid med Ror-Romerike (Rørleggerbedriftenes  opplæringskontor Romerike) og holdes i moderne og godt utstyrte undervisningslokaler på Skedsmokorset, rett ved Oslo Lufthavn. Her er gode kollektiv muligheter og enkelt å komme seg frem med bil og buss og det er gratis parkering.

Hvorfor ADK1 sertifisering

De fleste eiere av VA-anlegg vil kreve at kun personer med dokumentert ADK1-kompetanse får utføre arbeid på anlegget. Med ADK1-sertifikat ivaretar du den faglige kompetansen som stilles til legging av både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner. Ifølge Norsk Vanns VA-norm må minst én person i grøftelaget ha dokumentert ADK1-kompetanse.

Nødvendig faglig kompetanse

ADK1-kurset gir deg nødvendig kompetanse for å praktisk utføre VA-ledningsanlegg. Kurset gir også god faglig kompetanse til personer som skal prosjektere, saksbehandle eller prosjektklede, byggelede og kontrollere VA-anlegg. Alle forelesere på kurset har lang og bred erfaring i VA-faget. I tillegg benyttes eksterne leverandører med spisskompetanse innen fagområdet.

Vi tror på læring i praksis

Når du velger å ta ADK1-kurset hos oss, kan du være sikker på at vi vil tilrettelegge for at du får maksimalt læringsutbytte. Vi vet at læring i praksis er viktig, og derfor vi praksis på kurset foregå i et spesiallaget innendørsanlegg i Ror-Romerike sine lokaler. Dette gir deg en unik mulighet til å praktisere det du lærer i et realistisk miljø.

Innhold og varighet

Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir en del klasseromsundervisning, men også en del variasjoner med praktiske øvelser i innendørsanlegget (som beskrevet over). Kurset gjennomføres i løpet av tre uker, og vil utgjøre totalt 105 timer, som er kravet. Programmet blir slik (detaljer kommer):

Uke 1: Opplæring i Ror-Romerike sine lokaler

Uke 2: Hjemmeoppgaver (kan gjøres på kveldstid, slik at du kan kombinere dette med jobb)

Uke 3: Opplæring i Ror-Romerike sine lokaler + eksamen. 

ADK1 Sertifiseringskurs