Nett/klassrom: ADK1 Sertifiseringskurs – 22.990,-.

Datoer: 23. September 2024 (uke 39,42 og 42) og 20.januar / februar 2025 (Uke 4,5 og 6).

ADK1 kurset gjennomføres over 3 uker, med til sammen 105 timer, inkludert eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål og det blir opplæring i klasserom, kombinert med hjemmeoppgaver. 

Hvorfor ADK1 sertifisering

De fleste eiere av VA-anlegg vil kreve at kun personer med dokumentert ADK1-kompetanse får utføre arbeid på anlegget. Med ADK1-sertifikat ivaretar du den faglige kompetansen som stilles til legging av både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner. 

Nødvendig faglig kompetanse

ADK1-kurset gir deg nødvendig kompetanse for å praktisk utføre VA-ledningsanlegg. Kurset gir også god faglig kompetanse til personer som skal prosjektere, saksbehandle eller prosjektklede, byggelede og kontrollere VA-anlegg. Alle forelesere på kurset har lang og bred erfaring i VA-faget. I tillegg benyttes eksterne leverandører med spisskompetanse innen fagområdet.

Innhold og varighet

Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir en del klasseromsundervisning, men også en del variasjoner med praktiske øvelser i innendørsanlegget (som beskrevet over). Kurset gjennomføres i løpet av tre uker, og vil utgjøre totalt 105 timer, som er kravet. Programmet blir slik (detaljer kommer):

Undervisningsuke 1: Opplæring i Ror-Romerike sine lokaler

Undervisningsuke 2: Hjemmeoppgaver

Undervisningsuke 3: Opplæring i Ror-Romerike sine lokaler + eksamen. 

Avtalevilkår for kursdeltakelse

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.