Avtalevilkår for kursdeltakelse

Nettkurs

Deltakeren kan melde seg på kursene gjennom vår nettside, via e-post eller ved å bekrefte selgers tilbud gjennom vårt CRM, enten per e-post eller sms. Hvordan man bestiller og hva prisen er på hvert kurs, vil være tilgjengelige på våre kommunikasjonskanaler.

Et nettkurs er et kurs som kan gjennomføres på nett (PC, nettbrett eller mobiltelefon). Ved bestilling sendes brukernavn og passord til kursdeltakeren. Kurset er tilgjengelig i seks måneder. Hvis ikke kursdeltakeren gjennomfører kurset i løpet av denne perioden, kan kurset gjenåpnes for nye seks måneder mot et administrasjonsgebyr.  

Ved bestilling av nettkurs skal faktura betales med 14 dagers forfall (hvis ikke annet forfall er avtalt), uavhengig av når kursdeltakeren gjennomfører kurset. Bestiller kan ikke vente med betalingen av kurset til kursdeltakerne har gjennomført kurset. 

Alle immaterielle rettigheter knyttet til kursmaterialet, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, eierskap og varemerker, tilhører Systemfag eller relevante tredjeparter. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere eller endre kursmaterialet uten skriftlig tillatelse fra Systemfag.

I tilfeller hvor det kreves ekstra dokumentasjon (for eksempel dokumentasjon på utført praktisk veiledning) er det bestillerens ansvar at dokumentasjonen er korrekt. Viser forøvrig til arbeidsgivers ansvar og: Forskrift om utførelse av arbeid § 10-1, 10-2, 10-3 og 10-4.

Ved fullført kurs lastes et kursbevis opp på deltakerens «Min Side». Dette kursbeviset lagres i systemet, men deltakerne bør også, for sikkerhets skyld, lagre beviset på datamaskinen eller skrive det ut. 

Systemfag tilbyr å opprette avdelinger og «gruppeledere» for å lette administrasjon med kurs og deltakere. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke er tilbudt som et HR-system eller en fullverdig intern kursadministrasjon for virksomheten. Virksomheten må selv ta ansvar for sin egen kursadministrasjon.

Funksjonalitet og brukeropplevelse kan forandres av tredjepart. For Systemfag sitt ansvar med hensyn til bruk av tredjeparts programvare vises til Avtalevilkår for Systemfag Norge AS.

Systemfag forbeholder seg også retten til å endre funksjonalitet, brukeropplevelse og disse vilkår. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside, og det er bestillerens (kundens) ansvar å gjennomgå dem jevnlig.

Systemfag vil også sørge for at gjennomføringen av nettkurs blir så brukervennlig som mulig, men bestilleren har ansvaret for at det tekniske kompetansenivået er tilfredstillende for å gjennomføre kursene. 

Webinarer og fysiske kurs

Deltakeren kan melde seg på kursene gjennom vår nettside, via e-post eller ved å bekrefte selgers tilbud gjennom vårt CRM, enten per e-post eller sms. Hvordan man bestiller og hva prisen er på hvert kurs, vil være tilgjengelige på våre kommunikasjonskanaler.

Påmeldingen er bindende. Det er forhåndsbetaling på faktura for webinarer og fysiske kurs, uavhengig av når kurset gjennomføres. Bestiller må betale innen forfall for å sikre deltakeren plass på kurset. Hvis bestiller ikke betaler kursavgiften innen forfall, eller ikke benytter plassen på kurset, vil faktura fremdeles bli innkrevd i henhold til forfallsdato.

Ved sykdom har deltakeren automatisk plass på neste ledige kurs. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å dokumentere sykdom og å melde seg opp til et nytt kurs. Systemfag kan ikke garantere at kurset oppføres på samme lokasjon.

Systemfag vil gjøre rimelige anstrengelser for å levere kursene i henhold til annonseringen og den angitte tidslinjen, men ved sykdom hos instruktør, eller for få påmeldte, kan kurset flyttes til en senere dato. Systemfag har ikke erstatningsansvar for arbeidsstans eller tapt arbeidsfortjeneste hos kunden som følge av utsettelsen. 

Der hvor det stilles krav om spesifikk kompetanse er det bestillerens ansvar at kursdeltakeren tilfredsstiller de faglige krav for å få gå opp til eksamen, motta sertifikat/kursbevis. I slike tilfeller kan imidlertid kursdeltakeren forlange en prekvalifisering. En prekvalifisering forutsetter at all nødvendig dokumentasjon på kompetanse er oss i hende i løpet av en uke (7 dager) etter bestillingsdato.

Når det gjelder Våtromskurs må alle deltakere selv sørge for å ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm før kurset starter. 

Systemfag vil også sørge for at gjennomføringen av webinarer blir så brukervennlig som mulig, men bestilleren har ansvaret for at det tekniske kompetansenivået er tilfredstillende for å gjennomføre kursene. 

For alle kurs

Systemfag vil gjøre rimelige anstrengelser for at kursdeltakerne skal lære og fullføre kursene, men gir ingen garantier for resultatene som oppnås. Resultatene kan variere avhengig av kursdeltakerens innsats og engasjement. 

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse vilkårene skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører til en løsning, skal tvisten avgjøres rettslig. Les forøvrig de generelle avtalevilkår for Systemfag Norge AS