22
jan

0

Lovpålagte kurs i byggebransjen

Byggebransjen er en komplisert og farlig bransje. Fokus på HMS er derfor ekstra viktig. Men hva slags opplæring må ledelse og ansatte ha? Det er ikke alltid lett å orientere seg i jungelen av kurstilbud. Nedenfor følger en liste over opplæring som er pålagt av myndighetene.  HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- […]

05
jan

0

Nyhet: Kjemikaliekurs

Vi har gleden av å introdusere kurset «Kjemikalikurs». Kurset gir opplæring om de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen.  Bakgrunnen for opplæring i håndtering av kjemikalier er Forskrift for utførelse av arbeid § 3-4.  Forskriften slår fast at arbeidsgiver skal sikre at kjemikalier blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring. Kursdeltakeren lærer om […]

24
des

0

hmssystem.no

Systemfag Norge har gleden av å lansere hmssystem.no. Systemet er for alle bransjer. Løsningen for bygg- og anlegg inneholder i tillegg KS-System, samt prosjektmodul med ubegrenset antall prosjekter. Systemet kommer med egen app for IOS og Android. Fleksibelt og enkelt Det nye systemet er det første som virkelig forener papirbasert og digitalt HMS-System. For la oss […]

26
jul

0

«Just in time» opplæring

På slutten av 90-tallet gikk jeg på Høgskolen i Halden. Der lærte vi om «Just i time» produksjon. Et bedriftsøkonomisk konsept hvor målet var perfekt synkronisering av produksjon og distribusjon av produkter. Slik reduserte man lagerbeholdningen og sparte penger. I dag snakkes det om «Just in time» opplæring. En læringsform som passer perfekt inn i […]

20
jul

0

Nyhet: HMS-kurs for ansatte

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver.. «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.»  Daglig leder har ansvaret Daglig leder har altså ansvar for HMS-opplæring av sine ansatte.  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik opplæring i en […]

11
jun

0

Nyhet: Anhukerkurs

Systemfag lanserer nå kurset «Anhukerkurs». Kurset gir grunnleggende teoretisk kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt sikker bruk, kontroll og oppbevaring av løfteredskaper som ståltau, fiberstropp og kjetting. Praktisk utstyrsspesifikk opplæring gjennomføres i egen bedrift. Kurset er delt opp i 3 leksjoner med til sammen 11 emner. Kurset har 40 oppgaver som må besvares. Svarer du […]

07
mar

0

Systemfag oppgraderer læringsportalen

Læringsportalen har fått mye ny funksjonalitet, men vi har beholdt den enkelheten som tusenvis av kursdeltakere trives med. I sammenheng med oppgraderingen har vi også oppdatert alle kurs. Det gjelder både innhold og design. Systemet er trygt hostet på WP Hosting sine servere, noe som gjør den rask, sikker og skalerbar. Det er bare å […]

27
okt

0

Farlig Småverktøy

Vi har gleden av å lansere kurset «Farlig Småverktøy». Kurset gir dokumentert opplæring og kursbevis utstedes etter fullført kurs. Kurset har seks moduler med fem oppgaver per leksjon, uttatt den siste. Til sammen 25 oppgaver (Multiple Choice).  Bakgrunn Mange håndholdte små verktøy er farlige å bruke. I media møtes vi ofte av slike overskrifter:. Mistet […]

15
mai

0

Nyhet: Nettbasert FSE-kurs

​Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er laget på bakgrunn av alle personulykker som har inntruffet i elektriske anlegg. Forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Den obligatoriske opplæringen gjelder dermed alle som arbeider med elektrisitet (installasjon, montering, drift og vedlikehold), som installatørbedrifter med […]

20
nov

0

Vi lanserer GDPR-Håndbok

De nye EU-reglene (General Data Protection Regulation), forkortet GDPR trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. GDPR er en regulering i forhold til å sikre personvernet. De nye reglene omfatter alle virksomheter, små og store, uavhengig av selskapsform. Store bøter De nye reglene gir Datatilsynet muligheten til å gi kraftige bøter til de bedriftene som […]

Page 1 of 3