29
jul

0

7 viktige funksjoner i et HMS-system

Hmssystem.no er veldig fleksibelt og kan kan brukes for å skreddersy de fleste HMS- og Kvalitetsstyringssystemer. Systemene kan være veldig ulike, men i byggebransjen finnes det noen fellesnevnere – både for innhold og funksjonalitet. 

1. Dokumentasjon

I byggebransjen handler det om kvalitet, men også om å dokumentere kvalitet. Hmssystem.no inneholder den lovpålagte dokumentasjon du trenger, slikt som HMS- og KS Håndbok, samt GDPR-Håndbok. I tillegg kommer alt som skal dokumenteres underveis i et prosjekt.

2. Bildedokumentasjon

Dokumentasjon kan være dokumenter som risikovurderinger og samsvarserklæringer, men ikke minst bildedokumentasjon av fremdriften i prosjektet. Hmssystem.no kommer med apper i IOS og Android, slik at du enkelt tar bilder på byggeplassen som lastes opp på rett prosjekt.

3. Deling av dokumentasjon

Et byggeprosjekt er ofte komplisert og har mange aktører. Med hmsssystem.no kan du enkelt kommunisere med andre ansatte, de «hjemme på kontoret» og eksterne aktører, som prosjektleder og HMS-ansvarlig i prosjektet. Del håndbøker, tegninger, sjekklister og annet viktig prosjektinnhold.

4. Sjekklister

Håndverkere bruker sjekklister. Uansett hvilken type lister du bruker kan de implementeres og «digitaliseres» i hmssystem.no. Dermed kan du fortsette å bruke de sjekklistene du allerede har. Du kan også lage nye sjekklister eller bruke ferdige maler som finnes i systemet.

5. Avviksregistrering

Se for deg følgende: Du står på et tak og skal melde et avvik. Med hmssystem.no trenger du ikke lenger å klatre ned og fylle ut et skjema. Du registrerer avviket med appen – der og da. Synes du det er vanskelig å skrive på mobilen, kan du snakke inn beskjeden. Appen gjør om tale til tekst.

6. Prosjektdashbord

Har dere mange prosjekt? Med hmssystem.no sitt «dashbord» har du full oversikt over prosjektene. De siste hendelsene vises på førstesiden, som «strømmen» i Facebook. Fra «dashbord» kan du også kopiere hele prosjektet til et nytt prosjekt. Så slipper du å finne opp hjulet på nytt.

7. HMS-Partner

Det siste punktet er ikke en teknisk funksjon, men det viktigste i hele systemet. Muligheten til å be om hjelp. Du kan nemlig enkelt chatte med HMS og KS-konsulenter i Systemfag – rett fra appen. Vi lover rask tilbakemelding og hjelp.

Les mer om funksjonaliteten her.