Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3 sier at de som skal bygge stillas i høyden 5-9 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. Står du fast kan du sende interne meldinger til kursansvarlig. Bortsett fra leksjon 1 avsluttes hver av leksjonene med 10 flervalgsoppgaver som må besvares rett for å komme videre. Det betyr at kurset har 50 oppgaver i alt.

Click on the flags for your langugage. 

 

Lessons

Lovverk og opplæring

Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet). Dette arbeidet er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Så sant bedriften produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester gjelder forskriften. Først og […]

Risikovurdering og sikring av arbeidsplassen

Bygg og anlegg er en stor bransje som omfatter 227 000 personer. Bransjen er komplisert og det er spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger. Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i denne bransjen, og er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Årsaker til de fleste […]

Stillastyper, kontroll og vedlikehold

Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis. Ofte gjøres det forankringer i objektet som stillaset er montert inntil, for styrket stabilitet.  Historikk Stillaset har en lang historie, og det har hatt en veldig sentral rolle i byggebransjen opp igjennom historien. […]

Vernetiltak og fallsikring

I forbindelse med at det ble utført arbeider på taket til trafikkstasjonen i Drammen, ble det tatt bilde av en arbeider på et tak uten fallsikring. Bildet ble sendt inn til Drammens Tidende som lagde en sak av det. – Dette ser ikke greit ut. Her står han uten noen form for fallsikring eller noen form […]

Krav og beregninger

Det er mye å tenke på når man skal bygge et stillas. Vi har tidligere påpekt at en risikovurdering må gjøres i forkant av byggingen, og at selve byggingen må planlegges. God planlegging øker både sikkerheten og lønnsomheten i et prosjekt. Det er kostbart og tidkrevende å måtte ta ned et stillas fordi man bygde […]