You must first complete Innledende om arbeid i høyden before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Bygg og anlegg er en stor bransje som omfatter 227 000 personer. Bransjen er komplisert og det er spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger. Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i denne bransjen, og er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Årsaker til de fleste […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter