Bygg og anlegg er en stor bransje som omfatter 227 000 personer. Bransjen er komplisert og det er spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger. Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i denne bransjen, og er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Årsaker til de fleste […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter