Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Click on the flags for your langugage. 

 

Lessons

Grunnleggende Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet) er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for…

Bruk av stillas, lift og stige

Bruk av stillas Dette kurset fokuserer på bruk av stillas. Bygging av stillas hører til kursene i stillasbygging 2-5 meter og 5-9 meter. For montering av stillas kreves det dokumentasjon på…

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true arbeidstakerens helse og sikkerhet. Arbeidet skal i utgangspunktet legges opp slik at arbeidstakerne ikke…

Personlig fallsikring

I forbindelse med at det ble utført arbeider på taket til trafikkstasjonen i Drammen, ble det tatt bilde av en arbeider på et tak uten fallsikring. Bildet ble sendt inn…

Arbeid på tak

Arbeids på flatt tak Hva er flatt tak? Et tak med helning på inntil 6° kan betraktes som flatt tak. Dersom de stedlige forhold, som for eksempel takets overflatemateriale, værforholdene…