Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Click on the flags for your langugage. 

 

Lessons

Grunnleggende Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet) er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, […]

Bruk av stillas, lift og stige

Bruk av stillas Dette kurset fokuserer på bruk av stillas. Bygging av stillas hører til kursene i stillasbygging 2-5 meter og 5-9 meter. For montering av stillas kreves det dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt. Arbeidsgiver skal imidlertid også sørge at brukere av stillas får opplæring. At de har  forståelse for hvilke forholdsregler […]

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true arbeidstakerens helse og sikkerhet. Arbeidet skal i utgangspunktet legges opp slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for farlige forhold. Det betyr at arbeidsgiver først må vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske […]

Personlig fallsikring

I forbindelse med at det ble utført arbeider på taket til trafikkstasjonen i Drammen, ble det tatt bilde av en arbeider på et tak uten fallsikring. Bildet ble sendt inn til Drammens Tidende som lagde en sak av det. – Dette ser ikke greit ut. Her står han uten noen form for fallsikring eller noen form […]

Arbeid på tak

Arbeids på flatt tak Hva er flatt tak? Et tak med helning på inntil 6° kan betraktes som flatt tak. Dersom de stedlige forhold, som for eksempel takets overflatemateriale, værforholdene o.l. har innvirkning på sikkerheten, kreves sikring tilsvarende som for skrått tak. En slik vurdering må fremkomme i risikovurderingen av arbeidet som skal gjøre. Sikring […]