Arbeid i høyden

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Click on the flags for your langugage. 

 

Leksjoner