Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 sier at de som skal bygge stillas i høyden 2-5 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. Står du fast kan du sende interne meldinger til kursansvarlig. Bortsett fra leksjon 1 avsluttes hver av leksjonene med 8 flervalgsoppgaver som må besvares rett for å komme videre. Det betyr at kurset har 40 oppgaver i alt.

Click on the flags for your langugage. 

 

Lessons

Lovverk og opplæring

Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet). Dette arbeidet er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for alle virksomheter som…

Risikovurdering og sikring av arbeidsplassen

Bygg og anlegg er en stor bransje som omfatter 227 000 personer. Bransjen er komplisert og det er spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger. Fallulykker er…

Stillastyper, kontroll og vedlikehold

Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis. Ofte gjøres det forankringer i objektet som stillaset…

Vernetiltak og fallsikring

I forbindelse med at det ble utført arbeider på taket til trafikkstasjonen i Drammen, ble det tatt bilde av en arbeider på et tak uten fallsikring. Bildet ble sendt inn…

Krav og beregninger

Det er mye å tenke på når man skal bygge et stillas. Vi har tidligere påpekt at en risikovurdering må gjøres i forkant av byggingen, og at selve byggingen må…