Please sign up for the course before starting the lesson.

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas eller stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander. Verstingene blant bedrifter er de mindre operatørene, små bedrifter som ofte sier «går det, så går det». […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter