You must first complete Innledende om arbeid i høyden before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis. Ofte gjøres det forankringer i objektet som stillaset er montert inntil, for styrket stabilitet.  Historikk Stillaset har en lang historie, og det har hatt en veldig sentral rolle i byggebransjen opp igjennom historien. […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter