Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengskonstruksjon. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis. Ofte gjøres det forankringer i objektet som stillaset er montert inntil, for styrket stabilitet.  Historikk Stillaset har en lang historie, og det har hatt en veldig sentral rolle i byggebransjen opp igjennom historien. […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter