Det er mye å tenke på når man skal bygge et stillas. Vi har tidligere påpekt at en risikovurdering må gjøres i forkant av byggingen, og at selve byggingen må planlegges. God planlegging øker både sikkerheten og lønnsomheten i et prosjekt. Det er kostbart og tidkrevende å måtte ta ned et stillas fordi man bygde […]

Back to: Stillaskurs 5-9 meter