Vi har tidligere sett at Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å drive et aktivt HMS-arbeid, og risikovurdering er en viktig del av det arbeidet, uansett hvilken bransje virksomheten tilhører. Byggebransjen er som nevnt en spesielt utsatt bransje som krever spesielt stort fokus på sikkerhet. Punkt 6 pålegger virksomheten å: «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn […]

Back to: Liftkurs (Personløfter)