Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet). Dette arbeidet er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Så sant bedriften produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester gjelder forskriften. Først og […]

Back to: Liftkurs (Personløfter)