En lift (personløfter) er en mekanisk enhet som er designet for å løfte mennesker og gi midlertidig tilgang til utilgjengelige områder, vanligvis i høyden. Lift brukes ofte ved mindre vedlikeholdsarbeider hvor det ikke kan svare seg å oppstille et stillas og hvor det ikke er forsvarlig å bruke en stige. Det finnes flere forskjellige typer […]

Back to: Liftkurs (Personløfter)