You must first complete Innledende om lift before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

En lift (personløfter) er en mekanisk enhet som er designet for å løfte mennesker og gi midlertidig tilgang til utilgjengelige områder, vanligvis i høyden. Lift brukes ofte ved mindre vedlikeholdsarbeider hvor det ikke kan svare seg å oppstille et stillas og hvor det ikke er forsvarlig å bruke en stige. Det finnes flere forskjellige typer […]

Back to: Liftkurs (Personløfter)