Bruk av stillas Dette kurset fokuserer på bruk av stillas. Bygging av stillas hører til kursene i stillasbygging 2-5 meter og 5-9 meter. For montering av stillas kreves det dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt. Arbeidsgiver skal imidlertid også sørge at brukere av stillas får opplæring. At de har  forståelse for hvilke forholdsregler […]

Back to: Arbeid i høyden