Arbeidsmiljøloven § 3-1 handler om virksomheters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (heretter kalt HMS-arbeidet) er videre forklart i Internkontrollforskriften. Gjelder alle virksomheter Forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, […]

Back to: Arbeid i høyden