You must first complete Arbeid i høyden innledning before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Personlig verneutstyr er produkter som skal beskytte brukeren mot en eller flere farer som kan true arbeidstakerens helse og sikkerhet. Arbeidet skal i utgangspunktet legges opp slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for farlige forhold. Det betyr at arbeidsgiver først må vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske […]

Back to: Arbeid i høyden