HMS-kurs for ledere

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at dette skjer. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Det står i § 3-5 (2) at “Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.” En slik forskrift finnes ikke, men Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen. Dette kurset er basert på denne veiledningen. Kursene er alltid oppdaterte. Siste oppdatering var etter lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2015.

Click on the flags for your langugage. 

Leksjoner