Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at dette skjer. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Det står i § 3-5 (2) at “Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.” En slik forskrift finnes ikke, men Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om hva som skal være med i opplæringen. Dette kurset er basert på denne veiledningen. Kursene er alltid oppdaterte. Siste oppdatering var etter lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2015.

Click on the flags for your langugage. 

Lessons

Arbeidsmiljøet

Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som…

Arbeidstid og ansettelsesforhold

Arbeidstid Definisjoner: Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver § 10-1 Arbeidsmiljøloven setter klare…

Internkontrollforskriften

Vi har tatt for oss Arbeidsmiljøloven og de viktigste reglene for deg som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven står i en særstilling, men det finnes også flere andre lover du må forholde deg…