HMS-kurs for verneombud

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal kurset ha en varighet på 40 timer, men det er åpnet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om kortere opplæring. «Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang». Jf. § 3-19 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Click on the flags for your langugage. 

Leksjoner