Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver har ansvaret for sine arbeidstakere, og skal sørge for at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven blir overholdt. § 2-1. Arbeidsgiver har også et ansvar for innleide arbeidstakere eller selvstendige, som utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning. Arbeidsgiver skal da: sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet […]

Back to: HMS-kurs for ledere