Planowanie i metody pracy Planning § 10. Planowanie pracy Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać niezbędne informacje o zakładzie i na ich podstawie przeprowadzić ocenę ryzyka dla odpowiednich prac. Na podstawie oceny ryzyka należy wykonać co najmniej następujące czynności: – wybór metody pracy, – zapewnienie niezbędnego sprzętu – ocenę zakresu, w jakim należy stosować wyposażenie ochronne, […]

Back to: FSE-kurs Polsk