You must first complete Lekcja 1 FSE before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Konserwacja i wyposażenie ochronne § 19. Przeprowadzanie konserwacji Aby uzyskać przegląd obiektów, należy utworzyć schematy jednokreskowe we wszystkich instalacjach wysokiego napięcia i wszystkich złożonych instalacjach niskiego napięcia. Zaktualizowana dokumentacja obiektu powinna być zawsze dostępna. Aby upewnić się, że personel nie doznał obrażeń, konserwacja musi być przeprowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami pracy i przy użyciu jednej […]

Back to: FSE-kurs Polsk