Przepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych. Przepisy wymagają, aby wszyscy, którzy pracują w instalacjach elektrycznych lub w ich pobliżu, przeszli coroczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, kierownicy budowy, operatorzy i pracownicy produkcji. To dyrektor generalny firmy jest odpowiedzialny za przestrzeganie wspomnianych przepisów. Celem kursu jest uniknięcie szkód dla ludzi, sprzętu i roślin podczas pracy przy instalacjach elektrycznych. Kurs spełnia wymagania jednostek decydujących, dotyczące corocznej aktualizacji teoretycznej. Kurs dotyczy pierwszej pomocy jako wstępu, ale kurs pierwszej pomocy również musi zostać ukończony.

Lessons

Lekcja 2 FSE

Odpowiedzialność i organizacja pracy Podział obowiązków w pracy HMS Odpowiedzialność pracodawcy § 3-2 Oddzielne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy pracodawca musi zapewnić: a) że pracownicy są świadomi zagrożeń i zagrożeń dla zdrowia, które mogą być związane z pracą, oraz że pracownik otrzymuje szkolenie, ćwiczenia i instrukcje, które są […]

Lekcja 3 FSE

Planowanie i metody pracy Planning § 10. Planowanie pracy Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać niezbędne informacje o zakładzie i na ich podstawie przeprowadzić ocenę ryzyka dla odpowiednich prac. Na podstawie oceny ryzyka należy wykonać co najmniej następujące czynności: – wybór metody pracy, – zapewnienie niezbędnego sprzętu – ocenę zakresu, w jakim należy stosować wyposażenie ochronne, […]

Lekcja 4 FSE

Konserwacja i wyposażenie ochronne § 19. Przeprowadzanie konserwacji Aby uzyskać przegląd obiektów, należy utworzyć schematy jednokreskowe we wszystkich instalacjach wysokiego napięcia i wszystkich złożonych instalacjach niskiego napięcia. Zaktualizowana dokumentacja obiektu powinna być zawsze dostępna. Aby upewnić się, że personel nie doznał obrażeń, konserwacja musi być przeprowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami pracy i przy użyciu jednej […]

Lekcja 5 FSE

Wypadki i pierwsza pomoc Powolujac się na dane Państwowego Instytutu Środowiska Pracy (STAMI) każdego roku dochodzi do prawie 3000 wypadków energetycznych. Większość to profesjonaliści pracujący nad energią elektryczną w pracy. Wypadki energetyczne nazywane są również wypadkami elektrycznymi. Są to poważne, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia o istotnym znaczeniu dla układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, mięśni i układu […]