FSE-kurs Polsk

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych. Przepisy wymagają, aby wszyscy, którzy pracują w instalacjach elektrycznych lub w ich pobliżu, przeszli coroczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Obowiązkowe szkolenie dotyczy wszystkich osób pracujących z energią elektryczną (instalacja, montaż, obsługa i konserwacja), takich jak instalatorzy z instalatorami, pomocniczy instalatorzy i stażyści, firmy przemysłowe z personelem elektrycznym lub przeszkolony personel, np. dozorcy, kierownicy budowy, operatorzy i pracownicy produkcji. To dyrektor generalny firmy jest odpowiedzialny za przestrzeganie wspomnianych przepisów. Celem kursu jest uniknięcie szkód dla ludzi, sprzętu i roślin podczas pracy przy instalacjach elektrycznych. Kurs spełnia wymagania jednostek decydujących, dotyczące corocznej aktualizacji teoretycznej. Kurs dotyczy pierwszej pomocy jako wstępu, ale kurs pierwszej pomocy również musi zostać ukończony.

Leksjoner