Arbeidstid Definisjoner: Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver § 10-1 Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Arbeidsmiljøloven gir riktignok muligheter for tilpassede arbeidstidsordninger, som fleksibel arbeidstid, men arbeidstidsordninger skal aldri medføre uheldige fysiske […]

Back to: HMS-kurs for verneombud