Vi har tatt for oss Arbeidsmiljøloven og de viktigste reglene for deg som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven står i en særstilling, men det finnes også flere andre lover du må forholde deg til. På regelhjelp.no kan du taste inn ditt organisasjonsnummer og få listet opp de lover som gjelder for akkurat din bedrift. Listen over lover vil […]

Back to: HMS-kurs for verneombud