FSE-kurs Litauisk

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Darbo su elektros įranga ir jos eksploatavimo saugos reglamentas (FSE) yra parengtas remiantis duomenimis apie nelaimingus atsitikimus, įvykusiais dirbant su elektros įranga. Reglamentas įpareigoja visus, dirbančius su elektros įranga ar šalia jos, dalyvauti kasmetiniuose saugos mokymuose.

Privalomuose mokymuose turi dalyvauti visi, dirbantys su elektra (instaliavimu, montavimu, eksploatavimu ir priežiūra), įskaitant instaliavimo įmones su montuotojais, pagalbiniais montuotojais ir praktikantais, pramonės įmones su elektros darbus vykdančiu personalu arba apmokytu personalu, taip pat įskaitant meistrus, statinio eksploatuotojus, eksploatavimo vadovus ir gamybos darbuotojus. Įmonės direktorius yra įpareigotas užtikrinti, kad šie mokymai būtų vykdomi.

Kursų tikslas yra padėti išvengti žalos, sukeltos žmonėms, įrenginiams ar įrangai, kai dirbama su elektros įranga. Kursai grindžiami valstybinių institucijų reikalavimais, taikomais kasmetiniams teoriniams mokymams. Kursų įvade kalbama apie pirmąją medicinos pagalbą, tačiau papildomai turi būti organizuojami atskiri pirmosios medicinos pagalbos kursai.

Leksjoner