Atsakomybės paskirstymas Sveikatos, darbo aplinkos ir saugos užtikrinimo srityje Darbdavio atsakomybė § 3-2 str. Specialiosios saugos užtikrinimo priemonės (1) Siekiant užtikrinti saugą darbovietėje, darbdavys turi pasirūpinti: a) kad darbuotojas susipažintų su nelaimingų atsitikimų ir žalos sveikatai rizika darbo vietoje ir gautų visus reikalingus mokymus, praktiką ir instrukcijas; b) kad darbuotojas, vadovaujantis kitiems darbuotojams arba juos […]

Back to: FSE-kurs Litauisk