Użytkowanie, kontrola i środowisko W rozdziale 2 regulamin pracy stwierdza się, że «sprzęt roboczy powinien być umieszczony i wzniesiony w odniesieniu do obszaru pracy, tak aby wykonywanie prac, używanie i konserwacja sprzętu nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa». Jest to podstawowa zasada, która dotyczy również wznoszenia i użytkowania podnośnika. Aby to było możliwe, istnieje […]

Back to: Liftkurs (Personløfter) Polsk