Liftkurs (Personløfter) Polsk

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Korzystanie z podnośnika (Podnośnik osobowy) wymaga udokumentowanego zabezpieczenia. Ten kurs jest oparty na ustawie o środowisku pracy tj Rozdział 2 i na ustawodawstwie dotyczącym pracy §§ 10-1 i 10-2. Ponadto wykorzystaliśmy plan szkoleniowy zwiazków zawodowych Podnośników-osobowych jako podstawę do wyboru treści. Plan ten opisuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami I ustaleniami sektorów. Kurs dotyczy różnych typów podnośników. Dlatego część teoretyczna musi zostać uzupełniona o praktyczne szkolenie z użyciem rzeczywistego sprzętu, który ma zostać użyty.

Leksjoner