ADK-Resertifiseringskurs – 5.990,-.

Datoer: Se kurskalender

ADK-sertifikatet har begrenset gyldighetstid på seks år, men du kan fornye sertifikatet ved å gjennomføre ADK-resertifiseringskurs. Det må imidlertid skje før sertifikatet går ut. Det vil si at gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato for ADK1-sertifikatet pluss 6 måneder. (1.) – Kurset gjennomføres også som Webinar (Se kurskalender).  

Oppdatering og nyheter

Resertifiseringskurset vil tjene som både en oppdatering og en gjennomgang av sentrale delmål innenfor området fagområdet. Hovedvekten vil bli lagt på å dekke de nyeste utviklingene som har skjedd de siste årene, og kurset vil dermed gi deltakerne et helhetlig bilde av de aktuelle endringene innen faget.

Sertifisert opplæringsbedrift

Opplæringen gjennomføres i klasserom (evt. som webinar) over to dager og tilbys i samarbeid med Rørleggerbedriftenes opplæringskontor for rørleggere på Romerike, som er en godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift. ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

(1.) Hvis ditt ADK-sertifikat har hatt utløpsdato for mer enn 6 måneder siden må du avlegge full ADK-eksamen i forbindelse med resertifiseringskurset for å få utstedt nytt ADK-sertifikat. Vennligst oppgi dette i kommentarfeltet ved påmelding

Læreplan for ADK1 resertifisering

Avtalevilkår for kursdeltakelse

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.