ADK-Resertifiseringskurs – 5.990,-.

Datoer: Kommer

ADK-sertifikatet har begrenset gyldighetstid på seks år, men du kan fornye sertifikatet ved å gjennomføre ADK-resertifiseringskurs. Det må imidlertid skje før sertifikatet går ut. Det vil si at gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato for ADK1-sertifikatet pluss 6 måneder. (1.)

Oppdatering og nyheter

Resertifiseringskurset vil tjene som både en oppdatering og en gjennomgang av sentrale delmål innenfor området fagområdet. Hovedvekten vil bli lagt på å dekke de nyeste utviklingene som har skjedd de siste årene, og kurset vil dermed gi deltakerne et helhetlig bilde av de aktuelle endringene innen faget.

Sertifisert opplæringsbedrift

Opplæringen gjennomføres i klassero over to dager og tilbys i samarbeid med Rørleggerbedriftenes opplæringskontor for rørleggere på Romerike, som er en godkjent, dokumentert og sertifisert opplæringsbedrift. ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

(1.) Hvis ditt ADK-sertifikat har hatt utløpsdato for mer enn 6 måneder siden må du avlegge full ADK-eksamen i forbindelse med resertifiseringskurset for å få utstedt nytt ADK-sertifikat. Vennligst oppgi dette i kommentarfeltet ved påmelding

Læreplan for ADK1 resertifisering

Avtalevilkår for kursdeltakelse

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 21 41 12 20.