Bistand ved tilsyn

Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at landets virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Arbeidstilsynet.no

Ulike former for tilsyn

Arbeidstilsynet opererer med 3 forskjellige typer tilsyn:

1. Meldte tilsyn

Ved meldte tilsyn sier de i fra på forhånd. Virksomheten får tilsendt et brev med informasjon om hva som er hensikten med tilsynet og hva tilsynet vil ha fokus på. Brevet forteller også hvilken dokumentasjon virksomheten skal sende oss på forhånd eller legge frem i tilsynet. 

2. Uanmeldte tilsyn

Ved uanmeldte tilsyn sier de ikke i fra på forhånd. Arbeidstilsynet melder ikke alltid sin ankomst i forkant. Her skal de  avdekke arbeidsforholdene der og da. Veldig mange får da en tilsynsrapport i etterkant. Rapporten inneholder pålegg som skal oppfylles innen en viss frist. 

3. Dokumenttilsyn

Ved dokumenttilsyn kan Arbeidstilsynet henvende seg til virksomheten skriftlig. Brevet inneholder informasjon om hvilke tema vi de vil kontrollere, hvilke krav som stilles i regelverket og hvilken dokumentasjon virksomheten skal sende til Arbeidstilsynet. 

Vårt tilbud om bistand

Vårt tilbud om bistand gjelder alle tre former for tilsyn, også tilsyn (el-tilsyn) fra for eksempel Infratek. Send dokumentene til oss, så gir vi deg et tilbud på bistand. 

 

 

Har du fått tilsyn? Har du dårlig tid? Hvis du svarer ja på begge spørsmålene kan vi hjelpe deg. 

Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Fyll ut skjema og last opp dokumentene, så gir vi et tilbud på bistand.

Forespørsel om tilbud ved tilsyn
Maksimal filstørrelse: 33.55MB