Prosjektdashbord

Hvis du kjøper hmssystem.no med prosjekt kan du opprette hvor mange prosjekt du ønsker. Som standard kommer prosjektsystemet med HMS-system og KS-system. HMS-system blir da virksomhetens HMS-system, mens KS-systemet kan dupliseres og brukes til prosjekter. Da har man med seg det grunnleggende inn i prosjektet, som KS-Håndboka, rutiner for utførende etc.

I tillegg får du egne dokumenter (skjemaer, sjekklister o.l) i prosjektet etterhvert, og noen av dem kan med fordel dupliseres til et nytt lignende prosjekt. Prosjekter som ligner hverandre kan for eksempel være tilbygg, garasje, enebolig, rekkehus etc. På denne måten slipper du å gjøre mye arbeid to ganger.

Det nye prosjektet vil «arve» det opprinnelige prosjektets struktur og innehold. Hvis du i tillegg huker av for: «Dette er en undergruppe av: Prosjekt 3» (se bilde under), så vil forandringer du gjør i Prosjekt 3 vises i prosjekt 4. Dette er kanskje ikke naturlig i normale prosjekter, men muligheten finnes.

Nedenfor viser at Prosjekt 4 er opprettet.

Bildet nedenfor viser hvordan det ser ut på appen. Der kan man enkelt bytte mellom prosjektene. Funksjonene til venstre (Varsler, Forespørsler, meldinger og Logg ut) er felles for alle prosjekter. Halve Prosjekt 4 kommer til syne til venstre og åpnes ved å berøre det på skjermen.