Liftkurs

kr 2.990,00

Bruk av lift (personløfter) krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Kategori: