«Personvern/GDPR i arbeidslivet» med Knut Ulleberg!

Kr. 2 900,- per deltaker.

Dato kommer. Klokka: 12.30 – 15.00 på Teams.

Alle virksomheter behandler personopplysninger om sine ansatte for ulike formål og i ulike sammenhenger. Ny personopplysningslov trådte i kraft i 2018. Kurset gir en oversikt over de mest sentrale reglene og problemstillingene som gjelder personvern og de delene av arbeidsretten som gjelder kontroll i arbeidslivet. De ulike problemstillingene som kan oppstå i de ulike fasene i et arbeidsforhold fra tilsetting til opphør blir behandlet.

Kursinnhold:

Bruk av sosiale medier i jobbsammenheng. Kontroll av de ansattes private ytringer i sosiale medier. Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post, private filer og kommunikasjonsutstyr. Avslutning av e-postkasse i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstakers adgang til å gjøre lydopptak av møter, samtaler mv.

Kort om personopplysningsregelverket. Behandling av personopplysninger i ansettelsesfasen, i et løpende arbeidsforhold, i forbindelse med sykefravær, i varslingssaker og i forbindelse med medarbeidersamtalen.

Foredraget er på Teams og det vil bli mulighet til å stille enkle spørsmål på chat i løpet av kurset eller på e-post innen ett døgn. Etter endt foredrag får deltakere tilsendt presentasjonen.

Frist for påmelding: 

Knut Ulleberg er utdannet kommunalkandidat med supplerende studier i jus og arbeidsrett. Han har arbeidet som personalkonsulent i kommunesektoren.

Fra 1995 har han drevet selvstendig kurs og konsulentvirksomhet og holdt ca. 2500 kurs i ulike emner knyttet til arbeidsrett og personaljuss. Han har også vært foreleser i arbeidsrett ved Handelshøyskolen BI. Ulleberg har også arbeidet en periode som spesialrådgiver i bedriftshelsetjeneste, og er sertifisert faktaundersøker. Knut er et levende oppslagsverk og unik ift. personaljuss.

Meld på kursdeltakere her:

Påmelding kurs

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Ta kontakt for et pristilbud - Telefon: 901 47 740.