Teisė ir mokymas Darbo aplinkos įstatymo 3-1 skyrius yra susijęs su organizacijų reikalavimais dėl sveikatos, aplinkos ir saugaus darbo (toliau – HSE darbas). Šis darbas toliau paaiškinamas Vidaus kontrolės nuostatuose. Section 3-1 of the Working Environment Act Internal Control Regulations. Visos šio kurso nuorodos nurodo į Norvegijos įstatymų redakcijas. Minėti įstatymų ir teisės aktų tekstai […]

Back to: Brukerkurs Stillas (Litauisk)