Vi trenger din tilbakemelding!

Å ta sertifikatet i «Varme Arbeider» på webinar har vært en prøveordning som avsluttes 31. August. Vi ønsker at denne formen for kurs (webinar) skal tillates også etter Covid 19.

Kursevaluering
Hvordan var det å ta kurset som et webinar?
Kursholderen var faglig kompetent?
Kursholderen formidlet stoffet på en god måte.
Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med webinaret?
Kan vi bruke din kommentar i vår markedsføring? *