Gruppesiden

Gruppesiden er et sammendrag av hva
som som skjer i en gruppe

En gruppeside er et sammendrag av hva som skjer i gruppen. Den kan tilpasses, avhengig av hva du ønsker skal være på gruppens «hjemmeside». Brukere vil se denne siden når de logger på portalen. Her kan de raskt se oppdateringer eller handlinger som er gjort nylig. Merk at hvis en bruker er medlem av mer enn én gruppe, vil de se medlemmets dashbordet (bildet under) når de logger seg på.

For å finne ut hvordan du håndterer gruppesiden og dashbordet, følg koblingene nedenfor.