Arbeidsområder

Full oversikt over grupper og prosjekter

Forside med aktivitetestrøm

Når du logger inn i systemet kommer du til forsiden. Forsiden har en aktivitetsstrøm som viser alt som skjer i gruppen. Dette skjer i sanntid. Du har også ikoner til funksjonene i systemet og såkalte «Widgets» (snarveier) til de viktigste funksjonene. De kan endres på, fjernes osv. Er du medlem av flere grupper eller prosjekter blir førstesiden det vi kaller «Dashbord». Det vises på neste bilde.

Kopier grupper og prosjekter

Hvis du har tillatelse til å opprette grupper får du som sagt et «Dashbord». Der har du oversikten over dine grupper og prosjekter. Du kan opprette en ny gruppe eller et prosjekt basert på et eksisterende gruppeinnhold. Når du dupliserer en gruppe, kopieres alt eksisterende innhold, dette inkluderer alle dokumenter, notater, hendelser og oppgaver. Også mappestrukturer i filseksjonen vil kopieres. Det eneste som ikke blir kopiert er medlemmene i gruppen, oppgavekategorier og rettigheter.

Kraftig søkefunksjon

Den kraftige søkefunksjonen lar deg finne filer og dokumenter du har opprettet eller lastet opp i systemet. Så lenge søkeordet er inkludert i tekstformat et sted i innholdet ditt, vil det bli indeksert og hentet når det søkes. Dette gjelder innhold du oppretter i systemet, dvs. dokumenter, oppgaver, hendelser og diskusjoner. Det gjelder også alle opplastede filer, f.eks. PDF-filer, MS Word, Powerpoint, Excel, etc, men foreløpig ikke tilkoblede Google-filer.